عباس مهرپویا

نویسنده

دکترای مطالعات ترجمه

سُراینده‌ی ایرانی

استادیارِ رشته‌ی مطالعاتِ ترجمه

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

عباس مهرپویا

نویسنده

دکترای مطالعات ترجمه

سُراینده‌ی ایرانی

استادیارِ رشته‌ی مطالعاتِ ترجمه

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

درباره‌ی من

عباس مهرپویا (زاد‌سال / تولد ۱۳۵۱ خورشیدی برابر با ۱۹۷۲ مسیحایی)، با کِلک‌نامِ «سرودا»، نویسنده، مترجم و سُراینده‌ی ایرانی و استادیارِ رشته‌ی مطالعاتِ ترجمه در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان است. عباس مهرپویا دارنده‌ی دکترای مطالعات ترجمه از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی، و کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز است.

(نکته: نوواژه‌ی «کِلک‌نام»، برابرنهادِ penname، ساخته‌ی عباس مهرپویا، سرودا می‌باشد.)

کارشناس ساخت واژه و نام‌های ویژه

پژوهنده در گستره‌ی زبان و واژگان

نویسنده، سراینده، و مترجم ادبی

فعالیت ها
تالارِ آوازه
 • دریافتِ نام‌دادِ «مترجم برگزیده» در دهمین دوره کتاب سال دانشجویی در گروه دین و فلسفه به سال ۱۳۸۲ برای کتاب «محمد (ص) در اروپا»
 • دریافتِ نام‌دادِ «مترجم برگزیده» برای کتاب تقدیری در بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای ترجمه کتاب «استراتژی رقابتی» به سال ۱۳۸۹

(نکته: نوواژه‌ی «نام‌داد»، برابرنهادِ title، ساخته‌ی عباس مهرپویا، سرودا می‌باشد.)

آثار و کتاب‌ها

گزیده‌ای از نویسندگی، سُرایندگی، و گردآوری-ترجمه:

 • «بر آرنگِ رود»، دفتر یکم از دوگانه‌ی «آهنگِ سرودا»، سروده‌های کهن‌شیوه/کلاسیک، نشرِ همای مهر، ۱۳۹۷
 • «بر اورنگِ باد»، دفتر دوم از دوگانه‌ی «آهنگِ سرودا»، سروده‌های نوشیوه/مدرن، نشرِ همای مهر، ۱۳۹۷
 • نویسندگی داستان کوتاه «دانه های روشنایی» چاپ انتشارات اشک، ویراستار انگلیسی: آیرین گود، متن دو زبانه فارس و انگلیسی؛ (۲۰۱۰)
 • «زمزمه های بی پایان»، گرد آوری و ترجمه، انتشارات نسیم دانش، تهران (۲۰۰۲)
 • «برای رهایی»، گرد آوری و ترجمه، انتشارات عطایی، تهران (۲۰۰۳)


گزیده‌ای از ترجمه و نویسندگی کتاب:

 • «هَرزْزار»، ترجمه‌سرایشی از شاهکارِ تی. اِس. اِلیوت، The Waste Land، نشرِ همای مهر، ۱۳۹۷
 • ترجمه انگلیسی «اطلس توانمندیهای ژئوتوریسم و ژئوپارک ایران»، چاپ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، نوشته علیرضا امری کاظمی، (۱۳۸۹)
 • ترجمه انگلیسی «اطلس میراث زمین¬شناختی ایران»، چاپ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نوشته علیرضا امری کاظمی،(۱۳۹۱)
 • ترجمه «محمد (ص) در اروپا»، چاپ موسسه‌ی روزنامه‌ی اطلاعات، نوشته مینو صمیمی، (۱۳۸۲)
 • ترجمه‌ی «استراتژی رقابتی»، چاپ انتشارات رسا، نوشته مایکل پورتر، (۱۳۸۶)
 • ترجمه‌ی «خوشه های صنعتی» مزیتهای بیرونی و همکاری در نواحی صنعتی، چاپ انتشارات رسا در همکاری با وزارت صنایع و معادن: شرکت شهرک¬های صنعتی ایران(۲۰۰۳)
 • ترجمه‌ی «آنچه مدیران جهانگردی لازم است بدانند»، چاپ انتشارات فرزانه در همکاری با معاونت تحقیقات و برنامه¬ریزی سازمان ایرانگردی و جهانگردی ایران (۱۳۸۰)
 • ترجمه کتاب «یادگیری‌ باز و از راه‌ دور گرایش‌ها، ره‌ پویه‌ (خط مشی‌) و ملاحظات‌ راهبردی‌»، (ویراست انگلیسی چاپ سازمان یونسکو)، چاپ موسسه آموزش از راه دور، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۴
گزیده‌ای از ترجمه و نویسندگی کتاب

گزیده‌ای از جستارهای/ مقاله‌های پژوهشیِ ISI(WOS)، ISI-listed، Scopus:

 • Arash the Archer in Translation: An Arrow Yet to Land. Translation Journal of inTRAlinea, Italy, 2018 (Scopus)
 • The Challenge of Terminographic Gaps in Translation: A Text-based Approach Put to Practice, Research in Language, to be published in 2018 (Scopus)
 • Metaphor-laced Language of Computer Science and Receptor Community Users, Journal of Technical Writing and Communication, 2013 (Scopus)\
 • Man’s Affinity with Nature and Literature, Fabula, Journal of Folklore Studies, 2012 (ISI, WOS)
 • Geotourism: A Royally Sustainable Path toward the Excellence in Beauty', (A Philosophical Approach), “The Journal of Geoscience, GSI, Iran, 2011 (ISI-Listed

Journal)

گزیده‌ای از جستارهای/ مقاله‌های پژوهشیِ علمی پژوهشی(ISC)و علمی-ترویجی:

 • گفتمان‌های بیگانه و بایستگیِ برنامه‌ریزی برای نوآوری واژگانیِ فرادانشی در زبان فارسی، پژوهش‌نامه‌ی انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، زیر چاپ، ۱۳۹۷
 • زمین‌داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه، مجله انسان¬شناسی، انجمن انسان¬شناسی ایران، ۱۳۹۳
 • رمانتیسیسم: درنگی بر «چامه‌ای بر تن‌سوزدان یونانی» سروده‌ی جان کیتس، ادب و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، زیر چاپ، ۱۳۹۷.
 • ترجمه‌ی”ابزارهای جدید ارزیابی سلامت نظام مالی“، ماهنامه¬ی اطلاعات سیاسی -اقتصادی، شماره ۱۶۸-۱۶۷، ۲۳۸، ۱۳۸۰.
نظرات کاربران
رزومه

آثار و کتاب‌ها

گزیده‌ای از نویسندگی، سُرایندگی، و گردآوری-ترجمه:

 • «بر آرنگِ رود»، دفتر یکم از دوگانه‌ی «آهنگِ سرودا»، سروده‌های کهن‌شیوه/کلاسیک، نشرِ همای مهر، ۱۳۹۷
 • «بر اورنگِ باد»، دفتر دوم از دوگانه‌ی «آهنگِ سرودا»، سروده‌های نوشیوه/مدرن، نشرِ همای مهر، ۱۳۹۷
 • نویسندگی داستان کوتاه «دانه های روشنایی» چاپ انتشارات اشک، ویراستار انگلیسی: آیرین گود، متن دو زبانه فارس و انگلیسی؛ (۲۰۱۰)
 • «زمزمه های بی پایان»، گرد آوری و ترجمه، انتشارات نسیم دانش، تهران (۲۰۰۲)
 • «برای رهایی»، گرد آوری و ترجمه، انتشارات عطایی، تهران (۲۰۰۳)

گزیده‌ای از ترجمه و نویسندگی کتاب:

 • «هَرزْزار»، ترجمه‌سرایشی از شاهکارِ تی. اِس. اِلیوت، The Waste Land، نشرِ همای مهر، ۱۳۹۷
 • ترجمه انگلیسی «اطلس توانمندیهای ژئوتوریسم و ژئوپارک ایران»، چاپ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، نوشته علیرضا امری کاظمی، (۱۳۸۹)
 • ترجمه انگلیسی «اطلس میراث زمین¬شناختی ایران»، چاپ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نوشته علیرضا امری کاظمی،(۱۳۹۱)
 • ترجمه «محمد (ص) در اروپا»، چاپ موسسه‌ی روزنامه‌ی اطلاعات، نوشته مینو صمیمی، (۱۳۸۲)
 • ترجمه‌ی «استراتژی رقابتی»، چاپ انتشارات رسا، نوشته مایکل پورتر، (۱۳۸۶)
 • ترجمه‌ی «خوشه های صنعتی» مزیتهای بیرونی و همکاری در نواحی صنعتی، چاپ انتشارات رسا در همکاری با وزارت صنایع و معادن: شرکت شهرک¬های صنعتی ایران(۲۰۰۳)
 • ترجمه‌ی «آنچه مدیران جهانگردی لازم است بدانند»، چاپ انتشارات فرزانه در همکاری با معاونت تحقیقات و برنامه¬ریزی سازمان ایرانگردی و جهانگردی ایران (۱۳۸۰)
 • ترجمه کتاب «یادگیری‌ باز و از راه‌ دور گرایش‌ها، ره‌ پویه‌ (خط مشی‌) و ملاحظات‌ راهبردی‌»، (ویراست انگلیسی چاپ سازمان یونسکو)، چاپ موسسه آموزش از راه دور، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۴

گزیده‌ای از جستارهای/ مقاله‌های پژوهشیِ ISI(WOS)، ISI-listed، Scopus:

 • Arash the Archer in Translation: An Arrow Yet to Land. Translation Journal of inTRAlinea, Italy, 2018 (Scopus)
 • The Challenge of Terminographic Gaps in Translation: A Text-based Approach Put to Practice, Research in Language, to be published in 2018 (Scopus)
 • Metaphor-laced Language of Computer Science and Receptor Community Users, Journal of Technical Writing and Communication, 2013 (Scopus)\
 • Man’s Affinity with Nature and Literature, Fabula, Journal of Folklore Studies, 2012 (ISI, WOS)
 • Geotourism: A Royally Sustainable Path toward the Excellence in Beauty', (A Philosophical Approach), “The Journal of Geoscience, GSI, Iran, 2011 (ISI-Listed

Journal)

گزیده‌ای از جستارهای/ مقاله‌های پژوهشیِ علمی پژوهشی(ISC)و علمی-ترویجی:

 • گفتمان‌های بیگانه و بایستگیِ برنامه‌ریزی برای نوآوری واژگانیِ فرادانشی در زبان فارسی، پژوهش‌نامه‌ی انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، زیر چاپ، ۱۳۹۷
 • زمین‌داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه، مجله انسان¬شناسی، انجمن انسان¬شناسی ایران، ۱۳۹۳
 • رمانتیسیسم: درنگی بر «چامه‌ای بر تن‌سوزدان یونانی» سروده‌ی جان کیتس، ادب و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، زیر چاپ، ۱۳۹۷.
 • ترجمه‌ی”ابزارهای جدید ارزیابی سلامت نظام مالی“، ماهنامه¬ی اطلاعات سیاسی -اقتصادی، شماره ۱۶۸-۱۶۷، ۲۳۸، ۱۳۸۰.

برگزاری کارگاه‌های دانشی:

 • برگزاری کارگاه ترجمه (۱۳۸۶، نمایشگاه بین المللی کتاب)
 • برگزاری کارگاه ترجمه متون دانشگاهی(،نمایشگاه بین المللی کتاب ۱۳۸۷)
 • برگزاری کارگاه ترجمه متون دانشگاهی (۱۳۹۱، نمایشگاه بین المللی کتاب)
 • برگزاری کارگاه اصول و فنون ترجمه (۱۳۸۸، IAUH).
 • برگزاری کارگاه «رهیافتی به نوواژه‌سازی» با همکاری انجمن صنفی مترجمان تهران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۵)
 • برگزاری کارگاه «ارزیابی و کارسنجی ترجمه:‌ با نگاهی به راهکار فراترجمانیک پیشنهاده از سوی جرج اشتاینر» با همکاری انجمن صنفی مترجمان تهران و حوزه‌ی هنری (۱۳۹۶)
 • برگزاری دوره‌ی تابستانی ترجمه‌ی ادبی در دانشگاه شهید بهشتی،مدرسه‌ی ترجمه، شهریور ۱۳۹۷

ترجمه و گویندگیِ فیلم

 • ترجمه و گفتار متن فیلم "زیبایی های زمین" ساخته علیرضا امری کاظمی به زبان انگلیسی کاندیدای جایزه نخست در نخستین فستیوال بین‌المللی فیلم علوم زمین در ایتالیا.
 • ترجمه و گفتار متن فیلم " لوت دشت شگفتیها" ساخته علیرضا امری کاظمی به زبان انگلیسی
 • ترجمه و گفتار متن فیلم "واپسین ساعات بم" ساخته کارگردان ایتالیایی تئودورو مرکوری از زبان ایتالیایی به زبان فارسی و انگلیسی، با فیلمبرداری علیرضا امری کاظمی
پروژه ها
بلاگ
برندهای مطرح دنیا
خرداد ۲۵, ۱۴۰۳ پیشنهاد اسم برند هنری و خلاقانه

پیشنهاد اسم برند هنری  هر برند باید از واژه های خاص استفاده شود. اگر برند شما تک کلمه ای است…

واژه، زبان و اندیشه
مهر ۲۷, ۱۴۰۲ واژه و نام‌واژه در زبان

  هستی‌شناسی و کاربردشناسیِ دو مفهومِ واژه/ واژگـی ( wordhood /word) ازیکسو و نام‌واژه/ نام‌واژگـی ( termhood /term (ازسـویِ‌دیگـر درعـینِ…

با من در تماس باشید
 • ایمیل abbas.mehrpooya@gmail.com
فرم تماس