عباس مهرپویا

نویسنده

دکترای مطالعات ترجمه

سُراینده‌ی ایرانی

استادیارِ رشته‌ی مطالعاتِ ترجمه

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

عباس مهرپویا

نویسنده

دکترای مطالعات ترجمه

سُراینده‌ی ایرانی

استادیارِ رشته‌ی مطالعاتِ ترجمه

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

ماه: خرداد ۱۴۰۳

خرداد ۲۵, ۱۴۰۳ پیشنهاد اسم برند هنری و خلاقانه

پیشنهاد اسم برند هنری  هر برند باید از واژه های خاص استفاده شود. اگر برند شما تک کلمه ای است…